ข้อมูลปีการศึกษา 1/67
สถานศึกษา ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
อำเภอเมืองปทุมธานี 121 544 699 1,364
อำเภอคลองหลวง 119 474 615 1,208
อำเภอธัญบุรี 204 442 681 1,327
อำเภอสามโคก 158 247 436 841
อำเภอหนองเสือ 26 211 296 533
อำเภอลาดหลุมแก้ว 64 263 341 668
อำเภอลำลูกกา 54 597 830 1,481
รวม 746 2,778 3,898 7,422