ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ร่วมพิธีเปิด กีฬา กศน.เกมส์ 2566

  อ่านต่อ

 • ต้อรับผู้อำนวยการ นางสุภาพร บุญพิมพ์

  อ่านต่อ

 • อบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)

  อ่านต่อ

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารงาน ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี และสถานศึกษาในสังกัด

  อ่านต่อ

 • การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปี 2566

  อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด !

ประกาศ !

รายการสายใย กศน. ตอน การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับการศึกษาฯ 

หนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ฉบับ E - book 

เอกสารทางวิชาการของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับ E - book 

จำนวนนักศึกษา 2/2565

พิมพ์

 • หน้าแรก