วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำลูกกา มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน ปีงบประมาณ2567 ไตรมาส1-2 โครงการพัฒนาสังคมศึกษาดูงานมหกรรมในหลวงรักเรา"ภูมิพลังเเผ่นดิน“ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ มีประชาชนในอำเภอลำลูกกาเข้าร่วม จำนวน 30 คน

Print

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 โครงการพัฒนาสังคมศึกษาดูงานมหกรรมในหลวงรักเรา"ภูมิพลังเเผ่นดิน“