พีธีลงนามบันทึกข้อตกลง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวพบธรรม คำปลื้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธัญบุรี และ Hon.Dr.Hak Cheol Kim ผู้ก่อตั้ง IYF Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการศึกษาทางเลือกโรงเรียนลินคอล์นเฮาส์ ระหว่างมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน สถานศึกษาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษานอกระบบ ขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYE) ซึ่งเป็นมูลนิธิจากประเทศเกาหลี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพศวิถีศึกษาให้แก่นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้โดยมีนางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

Print