กศน. เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ ?
จะสมัครเรียน กศน. แต่ไม่รู้ว่า กศน. เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ ?
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ : นางฟ้าอสูร แปลงกาย
อีเมล์ผู้ตั้งกระทู้ : angle@hotmail.com
วันที่ตั้งกระทู้ : 2022-08-19 16:04:41
คำตอบ
คำตอบ กศน.จะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โดยสมัครได้ที่ กศน.อำเภอ ทั่วประเทศ เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4.วุฒิการศึกษาเดิม (เรียนฟรี) (ปรึกษาแนวทางการเรียนได้ที่ กศน.อำเภอใกล้บ้านท่าน)
ชื่อผู้ตอบ อาคม อำพันเพ็ญโรจน์
อีเมล์ compservice@hotmail.co.th
ตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ