ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับในการสมัคร
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับในการสมัค
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ : Mart Thiutawat
อีเมล์ผู้ตั้งกระทู้ :
วันที่ตั้งกระทู้ : 2022-08-29 11:02:38
คำตอบ
คำตอบ กศน.จะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โดยสมัครได้ที่ กศน.อำเภอ ทั่วประเทศ เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4.วุฒิการศึกษาเดิม (เรียนฟรี) (ปรึกษาแนวทางการเรียนได้ที่ กศน.อำเภอใกล้บ้านท่าน)
ชื่อผู้ตอบ อาคม อำพันเพ็ญโรจน์
อีเมล์ compservice@hotmail.co.th
ตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ