ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ครู ก” ประวัติศาสตร์ไทยประจำท้องถิ่น

  อ่านต่อ

 • ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำลูกกา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  อ่านต่อ

 • ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำลูกกา นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขันทักษะวิชาการ) กิจกรรมที่ 1 การประกวดโครงงานตามนโยบาย 1 ครู 1 โครงงาน เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะทางวิชาการ และเป็นการเผยแพร่ปร

  อ่านต่อ

 • วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำลูกกาประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ.2567 เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากการฝึกอบรมของสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอเข้ารับกา

  อ่านต่อ

 • วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ชุดที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสร

  อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

จำนวนนักศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

หนังสือเรียน

Youtube

ช่องทางติดต่อ

 • Home