กศน.อำเภอหนองเสือ ให้นำนักศึกษา กศน. ร่วมพิธีเกี่ยวข้าว “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

กศน.อำเภอหนองเสือ ให้นำนักศึกษา กศน. ร่วมพิธีเกี่ยวข้าว “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา  พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางเยาวภา สังข์อยู่สุข ครู กศน.ตำบลบึงกาสาม ได้รับมอบหมายจาก นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองเสือ ให้นำนักศึกษา กศน. ร่วมพิธีเกี่ยวข้าว “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา
พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ บ้านแสนสุขสกัดห้า หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาสาม
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Print

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอหนองเสือ ให้นำนักศึกษา กศน. ร่วมพิธีเกี่ยวข้าว “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา”