ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม สืบสานงานพ่อพัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum เฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม

  อ่านต่อ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของ สกร.ระดับอำเภอธัญบุรี

  อ่านต่อ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงพื้นที่เพื่อกิจกรรมภายใต้โครงการ “สกร.ศธ.รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน”

  อ่านต่อ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

  อ่านต่อ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

  อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด !

 

 

ประกาศ !

 

การศึกษา

หนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ฉบับ E - book

 

 

Print

 • Home