ระบบลงนามถวายพระพร


ลงนามถวายพระพรเข้าสู่เว็บไซต์
ข้อความถวายพระพร

ระบบลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุบผา ปิ่นระโรจน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 05/06/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริกุล ดาวขจร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 05/06/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาติ โชติแสงทอง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 28/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า อภิวรรณ์
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 27/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชนิดา โชติพงศ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 27/05/2024