ระบบลงนามถวายพระพร

พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10

Lue History 23 ต.ค. 2023

. . .มีเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งเราทุกคนต่างทราบดีว่า ในหลวงท่านขึ้นครองราชย์ตอนมีพระชนมพรรษา 64 พรรษาแล้ว เรียกได้ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็คืออยู่ในวัยเกษียณแล้ว แต่ในหลวงท่านยังคงทรงงานแบบเงียบๆ มาตลอด โดยหลายครั้งแทบจะไม่มีการประชาสัมพันธ์เลย หลายคนเลยไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ และบางคนก็อาจหลงเชื่อคำบิดเบือนที่ว่า ในหลวงไม่ทรงงาน ซึ่งจริงๆ แล้วท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนมาโดยตลอด และทรงปฏิบัติมาตั้งนานแล้วก่อนท่านจะขึ้นครองราชย์ด้วยซ้ำ ถ้าสังเกตให้ดี ไม่ว่าจะในรูป หรือในคลิปการทรงงานของทั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะเห็นว่า ในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ท่านตามเสด็จฯ ไปทุกที่ทุกแห่ง ซึ่งเท่าที่เราย้อนหาข้อมูลมาได้ ท่านทรงงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 นั่นคือเกือบ 60 ปีมาแล้ว และจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังทรงงานอยู่ ย้อนไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ในหลวงเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งด้านการพบปะประชาชน การทำนุบำรุงศาสนา การศึกษา และด้านอื่นๆ มากมาย ในเรื่องของการทำนุบำรุงศาสนานั้น นอกจากการเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ท่านยังทรงใส่ใจสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามมาอย่างสม่ำเสมอด้วย อย่างเช่นพิธีเปิดงานเมาลิดกลาง ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ ในหลวงท่านเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธี เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 สำหรับการศึกษา ในหลวงท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในทุกระดับ ในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้น้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาหลายโรงเรียนทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ หรือแม้แต่ทุน ม.ท.ศ. ที่ท่านสนับสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ก็ได้สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนนักศึกษามาแล้วมากมาย นับถึงปัจจุบันนี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนไปแล้วทั้งหมดเกือบๆ 2,000 คน และทุนที่พระราชทานไปทั้งสิ้นกว่า 600,000,000 บาท นับเป็นการต่อยอดพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยการศึกษา ซึ่งนักเรียนทุนเหล่านั้นก็ได้นำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองต่อไป นอกจากนี้ ในด้านการทหารหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า พระองค์ท่านก็เคยทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าทหารในแนวหน้ามาแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2511 - 2525 ซึ่งตอนนั้นหลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็น “พื้นที่สีแดง” ที่ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึม และมีการใช้กำลังอาวุธเข้าต่อสู้กับรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งความกล้าหาญและเสียสละของพระองค์ยืนยันได้จากผู้ที่เคยตามเสด็จฯ อย่างใกล้ชิดในสนามรบว่าเวลาเสด็จฯ ไปออกหน่วยรบ ท่านทรงใช้ชีวิตเหมือนทหารคนอื่นๆ และทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จากพระราชกรณียกิจข้างต้น ยังไม่นับการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์และโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ และมอบความสุขให้กับประชาชนคนไทย ดังที่เราทุกคนได้รับทราบกันดีในปัจจุบัน โดยรายละเอียดต่างๆ นั้น ทาง ฤๅ ได้นำเสนอไว้ในคลิปวิดีโอนี้แล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการทรงงานของในหลวง ซึ่งยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ไม่เห็น และนี่คือพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างเงียบๆ อย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงปัจจุบัน และจะยังมีอีกมากมายที่เราจะได้รับรู้ต่อไปในอนาคต