การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองในสถานศึกษา(SAR) ณ กศน.อำเภอลำลูกกา

คณะครู กศน.อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมการเขียนรายงานการประเมินตนเองในสถานศึกษา(SAR)

คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอหนองเสือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองเสือ ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองในสถานศึกษา(SAR)  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2563 ณ กศน.อำเภอลำลูกกา 

Print

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองในสถานศึกษา(SAR) ณ กศน.อำเภอลำลูกกา