พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอหนองเสือ

คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอหนองเสือ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองเสือ นำคณะครู กศน.อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ โดยมีนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือเป็นประธานในพิธี

Print