วันที่ 5 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กศน.อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผอ.กศน.อำเภอลำลูกกา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอหนองเสือ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ

Print

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • วันที่ 5 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ