กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N-NET วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

Print

Breadcrumbs

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N-NET วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566