กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานสืบสาน กศน. ต่อยอดงานใหม่ เพื่อประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสการเรียนรู้กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

Print

Breadcrumbs

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานสืบสาน กศน. ต่อยอดงานใหม่ เพื่อประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสการเรียนรู้กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566