แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (แก้ไข)

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

มายืนยันตัวตน และกรอกเอกสารแบบคำขอรับเงินความช่วยเหลือ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กศน.อำเภอคลองหลวง

รายละเอียดตามประกาศ

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-5240645

 
 
 

พิมพ์

Breadcrumbs