กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566

พิมพ์

Breadcrumbs

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566