กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น วันที่ 30-31 มกราคม 2566

พิมพ์

Breadcrumbs

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น วันที่ 30-31 มกราคม 2566