กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N-NET วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

พิมพ์

Breadcrumbs

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N-NET วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566