กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และการบริหารงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

พิมพ์

Breadcrumbs

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และการบริหารงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566