กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวน พี่น้องชาวปทุมธานี

กศน.อำเภอเมืองปุมธานี ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ คูหาเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
 
 
 
 

Print