ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวน พี่น้องชาวปทุมธานี

  กศน.อำเภอเมืองปุมธานี ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
  ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
  ณ คูหาเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
   
   
   
   
   

  อ่านต่อ

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2566

  อ่านต่อ

 • white zone สถานศึกษาปลอดสารเสพติด

  อ่านต่อ

 • ภาคีเครือข่าย

  อ่านต่อ

 • กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมงานเครือข่าย

  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฤดีรัตน์ เทพทอง ครู กศน.ตำบลบางเดื่อ และนายปาณิสรา นันทโชตวาทิน เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 7 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

  อ่านต่อ

 

 ประกาศ

 ข่าวล่าสุด

 

ระเบียบน่ารู้ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี

E - BOOK รายวิชาบังคับ

E - BOOK รายวิชาบังคับเลือก

 

 

Print