ข่าวประชาสัมพันธ์

 • white zone สถานศึกษาปลอดสารเสพติด

  อ่านต่อ

 • ภาคีเครือข่าย

  อ่านต่อ

 • กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมงานเครือข่าย

  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฤดีรัตน์ เทพทอง ครู กศน.ตำบลบางเดื่อ และนายปาณิสรา นันทโชตวาทิน เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 7 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

  อ่านต่อ

 • ค่ายธรรมะ 8

  นายวีรวัฒน์  แสงสิริวัฒน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้คณะครู นักเรียนนักศึกษา จัดโครงการค่ายธรรมะ 8 กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ณ วัดม่วง จ.อ่่างทอง

  อ่านต่อ

 • แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

  วันที่ 22 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการตามรอยพ่อสูความพอเพียง อบรมประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองปทุมธานี  ณ สวนเกษตรพอเพียงบ้านบางลำพู

  อ่านต่อ

 ประกาศ

 ข่าวล่าสุด

 จำนวนการรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียน 2/65

ระเบียบน่ารู้ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี

E - BOOK รายวิชาบังคับ

E - BOOK รายวิชาบังคับเลือก

 

 

Print

 • Home