จิตรอาสาวัดนาวง

นายวีรยุทธ์  แสงสิริวัฒนื  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้คณะครู นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดนาวง ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

Print