ฝึกอบรมลูกเสือจิตรอาสาพระราชทาน

นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์  ผู้อำนวยการ กศนงอำเภอเมืองปทุมธานี และนางสาวสุชิรา  เจียนดอน ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตรอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารุ่นที่ 1/ 2564 

Print