การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ดำเนินการจัดสอบ N-net  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี แหลมทอง

Print