ประกาศ ขยายรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอเม่ืองปทุมธานี

กศน.อำเภอเมืองปทุมธานีขยายการรับสมัครนักศึกษา 1 / 2565 กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี 

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาต้น

ระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย

สมัครออนไลน์  คลิ๊ก รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ออนไลน์

 

Print