กศน.ชาเลนจ์ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี

นางวิบูลผล  พร้อมมูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี นายวีรยุทธ์  เเสงสิริวัฒน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี เข้าร่วมโครงการขยายผลการดำเนินงานจิตรอาสาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพณธ์ ในรัชการที่ 9 ระดับประถมศึกษา กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา

Print