แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

วันที่ 22 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการตามรอยพ่อสูความพอเพียง อบรมประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองปทุมธานี  ณ สวนเกษตรพอเพียงบ้านบางลำพู

Print