ค่ายธรรมะ 8

นายวีรวัฒน์  แสงสิริวัฒน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้คณะครู นักเรียนนักศึกษา จัดโครงการค่ายธรรมะ 8 กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ณ วัดม่วง จ.อ่่างทอง

Print