กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมงานเครือข่าย

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฤดีรัตน์ เทพทอง ครู กศน.ตำบลบางเดื่อ และนายปาณิสรา นันทโชตวาทิน เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 7 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Print