ดิจิทัลชุมชน

นายวีรยุทธ์  แสงสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์ตลาดเชื่อมโยงจาก ออฟไลน์ และ ออนไลน์วันที่  30-31 มีนาคม 2565 ณ ช่ลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

Print