อยู่ระหว่างเพิ่มข้อมูล    
    อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้    
         
   
ว่าที่เริอตรี ชูชีพ อรุณเหลือง    นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์   นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้