ผู้บริหารระดับสูง
   

 

   
    นายธนากร ดอนเหนือ    
    อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้    
         
   
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล   ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์   นายเอกราช ชวีวัฒน์

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้