ประชุมผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทางการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทางการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้วันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลังจากที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานีวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทางการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้วันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลังจากที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้