ประชุมจัดทำ Test blueprint ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายวิชาเลือกเสรี

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมจัดทำ Test blueprint ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายวิชาเลือกเสรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างข้อสอบวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้