ให้การต้อนรับจ่าสิบเอกชูชีพ ทางธรรม พันตำรวจโทกนก สงวนพรรค ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับจ่าสิบเอกชูชีพ ทางธรรม พันตำรวจโทกนก สงวนพรรค ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะทำงานโดยได้มาแนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุน ส่งเสริมในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ ตามหลักการส่งเสริมประชาธิปไตย

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้