ประชุมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วย นางธัชชนก เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้