ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธัญบุรี

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายอภิชาติ โชติแสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายพงษ์นรินทร์ จันทร์เทพ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวสุทธิดา สุวรรณโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธัญบุรี

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้