ศึกษาดูงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 23 พฤษภาคมพ.ศ.2567 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางฑัศดาพร ลองชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้