การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยมีนางธัชชนก เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี และ นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้