ประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ.2566-2570

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวนิสา ที่ดินดำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาพ/ข่าว : นิสา

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้