เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 949 ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 13

นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 949 ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเอาหลักการ เทคนิค แนวคิด และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการดำเนินการนิเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ ซึ่งการฝึกอบรมผ่านกระบวนการลูกเสือนั้นมีส่วนช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันการทำงานเป็นทีม รวมถึงการมีจิตอาสาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้