ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับจังหวัด กศน.ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และกศน.ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 1. นางกัญญ์ณพัชร วิรุณพันธ์ 2. นางฑัศดาพร ลองชัย 3. นางวรรณา ปิยะพันธ์ 4. นางสาวเยาวลักษณ์ สิงห์โคตร 5. นางสาวณัฐสุภา สุทธา ให้ดำเนินการประเมินกศน.ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และกศน.ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ภาพ/ข่าว ณัฐสุภา

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้