ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอคลองหลวง)

 

อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวช./ ม.6
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
สอบถามรายละเอียด 02-501-2137
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
กรอกข้อมูลการสมัครเพื่อรับการติดต่อกลับ
 

Clear Selection

  

 

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้