• กศน.อำเภอคลองหลวง ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 4-5 มีนาคม 2566

  อ่านต่อ

 • กศน.อำเภอคลองหลวง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน. อำเภอคลองหลวง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566

  อ่านต่อ

 • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ

 • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ

 • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และการบริหารงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด !

ประกาศ !

 

   รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

   E-book Library รายวิชาบังคับ

   E-book Library รายวิชาเลือกบังคับ

 E-book Library วารสารคลองหลวงปริทัศน์

 E-book Library เอกสารทางวิชาการ

   ข้อมูลพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตำบล

   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน

 

  จำนวนการได้รับวัคซีน COVID-19

 

Print

Breadcrumbs

 • Home