กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Print

Breadcrumbs

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กศน.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566